Reichman & Rommelaar

Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar

Twee namen, één bedrijf, één filosofie

Tomatenstraat 45

TOMATENSTRAAT 45 te Den Haag

Met behoud van de door velen gewaardeerde 30-er jaren details. Het betreft hier een vier kamer parterre met tussenbouw wat inhoudt dat woonkamer, eetkamer en keuken met toilet/douche zich bevinden op de begane grond en de twee slaapkamers zich respectievelijk op eerste en tweede etage bevinden. Een beschutte voortuin, circa 3,80 diep en een diepe achtertuin (12 x 5,70) garanderen veel privacy. De centrale ligging in de Vruchtenbuurt geeft praktische aansluitingen op scholen, diverse winkelgelegenheden en niet in de laatste plaats badplaats Kijkduin.

Indeling:
Begane grond: voortuin; entree; vestibule met tochtdeur; gang/hal met trappenhuis, toilet en vaste kast; voorkamer ensuite met achterkamer resp.ca 6,12×3,36 en 5,81×3,36/2,90 uitkomend op achtertuin ca 12,00×5,75 met schuur;

1e etage: slaapkamer ca 3,30×2,38 aan achterzijde met overloop en trap naar de tweede etage.

2e etage: slaapkamer eveneens aan achterzijde ca 3,27×2,39 en ruime overloop, mogelijkheid om een praktisch gesitueerde badkamer met vaste wastafel te creëren.

Kortom een mooi origineel appartement op een leuke plek, met veel ruimte en een leuke zonnige tuin, dat na renovatie weer garant zal staan voor jarenlang woonplezier!

– Bouwjaar ca 1930
– Oppervlakte- en inhoud resp. 91 m2 en 344 m3
– Erfpacht eeuwigdurend heruitgegeven; canon € 961,00 per jaar (excl. beheer kosten).
– WOZ waarde 2018 € 265.000,–.
– Oplevering kan op korte termijn
– Niet bewonings en ouderdomsclausule zijn van toepassing
– Projectnotaris van toepassing.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

AANKOOPPLANNEN? NEEM UW EIGEN NVM AANKOOPMAKELAAR MEE.

ENGLISH:

TOMATENSTRAAT 45 in The Hague

With preservation of the much appreciated 30-year details. This is a four-room ground floor apartment, the living room, dining room and kitchen with toilet / shower are on the ground floor and the two bedrooms are on the first and second floor respectively. A sheltered front garden, approximately 3.80 deep and a deep back garden (12 x 5.70) guarantee a lot of privacy. The central location in the Vruchtenbuurt provides practical connections to schools, various shopping facilities and, last but not least, to the Kijkduin seaside resort.

Layout:
Ground floor: front garden; entrance; vestibule with draft door; corridor / hall with staircase, toilet and closet; front room ensuite with back room respectively 6.12×3.36 and 5.81×3.36 / 2.90 opening onto the back garden approx 12.00×5.75 with shed;

1st floor: bedroom approx 3.30×2.38 at the rear with landing and stairs to the second floor.

2nd floor: bedroom also at the back approx 3.27×2.39 and spacious landing, possibility to create a practical bathroom with washbasin.

In short, a nice original apartment in a nice place, with lots of space and a nice sunny garden, that after renovation will guarantee years of living pleasure!

– Year of construction around 1930
– Surface and content resp. 91 m2 and 344 m3
– Annual leasehold; canon € 961.00 per year (excl. management costs).
– WOZ value 2018 € 265,000.
– Delivery is possible in the short term
– Non-occupancy and old age clauses apply
– Project notary applies.

This information has been compiled by us with due care, but Reichman & Rommelaar Real Estate Agency accepts no liability whatsoever for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

PURCHASE PLANS? TAKE YOUR OWN NVM PURCHASER