Reichman & Rommelaar

Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar

Twee namen, één bedrijf, één filosofie

Schansbaan 108

Schansbaan 108 (See below for English)

Dit zeer royaal bemeten dubbele appartement is gelegen aan de Benthuizerplas en is absoluut uniek. Het appartement wordt gekenmerkt door een zeer luxe afwerking en hoogwaardige architectuur. De lay-out en inrichting van het appartement is gedaan door ontwerper Jan des Bouvrie. Zo wordt dit XL-appartement van circa 458 m² gekenmerkt door een moderne inrichting met veel licht en geometrische vormen. Vanuit de entree vormt een lange lichte hal het hart van de woning. Alle vertrekken liggen aan deze hal. Kortom een buitengewoon bijzonder appartement vanaf binnenkomst. Voorzien van twee afgesloten parkeerboxen met beide plek voor twee auto’s en een gemeenschappelijk zwembad voor de bewoners van dit complex.

Vanuit de parkeergarage waar de twee afsluitbare garageboxen zich bevinden, beide voor twee auto’s, kan de lift naar het appartement worden gebruikt. Ook voor bezoekers is er in de gemeenschappelijk hal een lift en trap naar de tweede etage. Hier komt u het appartement binnen en u betreedt de ruime en lichte ontvangstruimte. Op de vloer liggen zwarte, eikenhouten stroken, die een lange corridor vormen door het midden van het appartement, op diverse plekken onderbroken door kleine verspringingen. Bij de entree is tevens een meterkast, een ruim gastentoilet, dubbele garderobe met doorloop naar de woonkamer en aansluitend een kantoorruimte, af te scheiden middels een dubbele glazen deuren.

De kwaliteit van afwerking valt direct op. Het strakke stucwerk, de plafonds met inbouwspots, de kozijnen die verdiept zijn in het stukwerk in combinatie met de verdekte scharnieren en het hoogwaardige schakelmateriaal.

Aansluitend aan de entree is een ontvangstruimte die tevens als spreekkamer dient. Ook in deze kamer zorgen de zichtlijnen en het design voor een bijzondere ervaring van de ruimte. De verlichting is door middel van kleurkeuzen in te stellen op het moment van de dag waardoor extra sfeer kan worden gecreëerd. De enorme open ruimte met design keuken en eetkamer kenmerkt zich door de aangrenzende balkons op zowel zuidwest als zuidoost oriëntatie. Op de zuidkant bevinden zich tevens Franse balkons met hoge openslaande deuren. De luxe keuken is op maat gemaakt en beschikt zowel op het eiland als aan de wanden over een zwart vol-granieten werkblad. De vloer is van Belgisch hardsteen met een tegelformaat van 75 cm x 75 cm en daarmee een bijzonder chique en ruimtelijk effect geeft. Alle denkbare (Miele)apparatuur is zo ongeveer aanwezig: grote koelkast, vrieskast, wijnkast, heteluchtoven en magnetron, stoomoven, dubbele spoelbak, Quooker, vaatwasser, dubbele teppanyaki plaat, gaspit, inductiekookplaat.

Vanuit de gangzone/keuken bereikt u een inpandige berging (airconditioned, ingericht als wijnkamer met ingebouwde kastenwanden ten behoeve van voorraad. Aansluitend is een ruime wasruimte met opstelling wasmachine en droger, geplaatst op een lage ingebouwde kast. Vanuit de keuken loopt u zo de woonkamer in. De woonkamer is door middel van een tussenkast voorzien van audiovisuele apparatuur aan beide zijde opgesplitst in twee gedeelten van reuze formaat. De tussenkast fungeert als roomdivider en geeft een goede indeling die rustgevend is zonder verlies van de ruimtelijkheid.

Het is allemaal design en overal is over nagedacht. U moet dit zelf ervaren tijdens een bezichtiging.

Aansluitend aan de zitkamer is een zeer ruime kamer gesitueerd thans in gebruik als gym. De zeer ruime slaapkamers beschikken over luxe badkamers vervaardigd met zeer luxueuze materialen zoals Belgisch hardsteen en marmer, en de mooiste garnituren welke allen in de beste kwaliteit zijn uitgevoerd. De hoofdslaapkamer kent een entree, welke door middel van schuifdeuren kan worden afgesloten. Links is een inloopkast ter grootte van circa 10 m² en rechts is een badkamer met infraroodsauna, regendouche, stoomdouche met ingebouwde sunshower (de zonnebank voor onder de douche). Deze combi-douche heeft mozaïek tegels en twee zitbanken. De zeer ruime badkamer heeft prachtige glazen wanden en een enorm bubbelbad. Designradiator en natuurlijk alles in prachtig en goed gekozen marmersoort. Verder prachtige dubbele wastafels. Tevens is er nog een tweede kleedruimte (circa 12 m²) welke volledig is ingetimmerd met kasten en alles indirect verlicht hetgeen u een bijzonder beleving zal bezorgen.

De masterbedroom is bijzonder ruim en daardoor al een appartement op zich. Natuurlijk zouden wij alle verdere kamers tot in detail kunnen beschrijven, echter dat is niet nodig. Alles is in de perfectie opgebouwd en ingericht. Het gehele penthouse is intern vrij van dragende wanden en derhalve flexibel in te delen. Het penthouse beschikt verder nog over diverse bergruimten. De woning beschikt ook over een tweede entree, aangezien het origineel bestaat uit twee appartementen, echter is deze momenteel niet in gebruik. Ter hoogte van de beide zonneterrassen is balkonbrede elektrische zonwering aangebracht.

U woont hier veilig en volledig privé. Ten behoeve van de eigenaren en hun gasten is de bovenste etage (de 6e) ingericht als ontspanningsruimte met verwarmd zwembad van 10m x 5m.

Bijzonderheden:
– bouwjaar 2001;
– gebruiksoppervlakte wonen circa 458 m²;
– gebouw gebonden buitenruimte circa 55 m²;
– twee afsluitbare garageboxen voor twee auto’s per stuk;
– voorzien van dubbele beglazing en voorzetwanden;
– VvE bijdrage van € 550,00 per maand;
– Volledig ingericht en vormgegeven door Jan des Bouvrie;
– energielabel A+.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

———————————————

Schansbaan 108 (See below for English)

This extremely spacious double flat is located at the Benthuizerplas and is absolutely unique. The appartement is characterised by a very luxurious finish and high-quality architecture. The layout and furnishing of the appartmentwas done by designer Jan des Bouvrie. This XL-apartment of about 458 m² is characterised by a modern interior with a lot of light and geometrical shapes. From the entrance hall, a long bright hall forms the heart of the residence. All the rooms are located along this hall. In short, an extraordinarily special flat from the moment of entry. equipped with two enclosed parking boxes with space for two cars each and a communal swimming pool for the 17 appartments within this complex.

From the parking garage where the two lockable garage boxes are located, both for two cars, the lift to the apartement can be used. There is also a lift and stairs to the second floor in the communal hallway for visitors. Entering the appartment, you enter the spacious and bright reception room. On the floor lays black, oak wood flooring, forming a long corridor through the centre of the flat, interrupted at various points by small staggered steps. At the entrance there also is a meter cabinet, a spacious guest toilet, double cloakroom with passage to the living room and an ensuite office space, separable by double glass doors.

The quality of finish immediately stands out. The clean plasterwork, the ceilings with built-in spotlights, the doorframes recessed into the plasterwork in combination with the concealed hinges and the high-quality switchgear.

Connected to the entrance is a reception area that also serves as a conference room. In this room, the sightlines and design also create a very special experience of the room. The lighting can be set to the time of day by means of colour choices, allowing extra ambience to be added. The large open space with designer kitchen and dining room is characterised by adjoining balconies on both south-west and south-east orientation. . The luxury kitchen is custom-made and features a black full-granite worktop both on the island and on the walls. The floor is Belgia hardstone with a tile size of 75 cm x 75 cm, creating a particularly chic and spacious effect. Every conceivable (Miele) appliance is just about there: large fridge, freezer, wine cabinet, hot air oven and microwave, steam oven, double sink, Quooker, dishwasher, double teppanyaki plate, gas burner, induction cooking plate.

From the hallway/kitchen you reach a storage room (air-conditioned, furnished as a wine room with built-in cupboards for storage. Adjacent is a spacious laundry room with washing machine and dryer set-up, placed on a built-in cupboard. From the kitchen, you can walk into the living room. The living room is divided into two giant-sized areas by a pantry with audiovisual equipment on both sides. The intermediate cabinet acts as a room divider and gives a great layout that is soothing without losing its spaciousness.

It is all design and everything has been thought through. You must experience this for yourself during a viewing.

Attached to the living area is a spacious room currently used as a gym. The very spacious bedrooms have luxurious bathrooms made with top-quality materials such as Belgian bluestone and marble. The master bedroom has an entrance, which can be closed by sliding doors. To the left is a walk-in wardrobe measuring approximately 10 m² and to the right is a bathroom with infra-red sauna, rainshower, steam shower and built-in sunshower. This combination shower has mosaic tiles and two benches. The very spacious bathroom has beautiful glass walls and a huge whirlpool bath. Designer radiator and, of course, everything in beautiful and well-chosen marble. Furthermore, beautiful double sinks. There is also a second dressing room (approx. 12 m²) which is fully fitted with cabinets and all indirectly lit which will give you a special experience.

The master bedroom is exceptionally spacious, making it a apartement in itself. Of course, we could describe all further rooms in detail, however, that is not necessary. Everything is built and furnished to perfection. Internally, the entire penthouse is free of supporting walls and therefore flexible in its layout. The apartment also has several storage rooms. The property also has a second entrance, as it originally consists of two flats, however, this is currently not in use. Both sun terraces have balcony-wide electric blinds.

You will live here safely and completely private. For the benefit of the owners and their guests, the top floor (the 6th) is equipped as a relaxation area with a 10m x 5m heated swimming pool.

Details:
– Year of construction 2001;
– Living area approximately 458 m²;
– Building-related outdoor space approximately 55 m²;
– Two lockable garage boxes for two cars each;
– Double glazing and isolated walls;
– VvE contribution of € 550.00 per month;
– Fully furnished and designed by Jan des Bouvrie;
– Energy label A+

This information has been compiled by us with due care. However, Reichman & Rommelaar B.V. accepts no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only.

Kaart