Reichman & Rommelaar

Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar

Twee namen, één bedrijf, één filosofie

Nieuwe Schoolstraat 111

Nieuwe Schoolstraat 111 te Den Haag (see English text below)

In Buurtschap centrum 2005, aan een van de mooiste en breedste straten van deze charmante wijk, ligt deze beknopte drielaagse stadswoning met een fraaie gevel en een woonoppervlak van ca. 90 m² (exclusief vliering). Aan de achterzijde uitzicht over het mooie hofje van Kuypers dat in 1773 werd gesticht en bereikbaar is vanaf de Denneweg.

Deze charmante locatie heeft alles wat men zoekt als je denkt aan wonen in het centrum; mooie restaurants, terrassen en een keur aan leuke boetiekjes op steenworpafstand aan de Denneweg en de Frederikstraat. Theater Pepijn, het Lange Voorhout, allemaal onder handbereik. De Nieuwe Schoolstraat is een rustige straat, maar toch heel goed en snel bereikbaar richting de A-12 en uitvalswegen richting de A-44. Dit leuke herenhuis is lange tijd verhuurd geweest en dient intern compleet gerenoveerd te worden, waarbij verschillende indelingswijzigingen ook tot de mogelijkheden behoren.

Indeling begane grond:
Voordeur naar hal met toegang tot de verschillende vertrekken. Thans aan de voorzijde een slaapkamer met tussengelegen badkamer en een keuken aan de achterzijde die toegang geeft tot een plaatsje.

1ste etage:
Overloop naar grote L-vormige ruimte, momenteel in gebruik als woonkamer.

2de etage:
Overloop met toegang tot een grote slaapkamer aan de voorzijde en een extra slaapkamer aan de achterkant van het pand. Vanaf de overloop ook toegang tot de vliering die nu voorzien is van een Velux dakraam.

Ter inspiratie: de beide buurhuizen hebben vanuit de woonkamer op de eerste verdieping een terras gecreeerd, waardoor een leuke buitenruimte is ontstaan met uitzicht over het hofje van Kuypers. Een en ander is te zien op de foto’s en tijdens een bezichtiging. We kunnen ons verder voorstellen dat de tweede etage aan de achterzijde voorzien kan worden van een dakkapel, waardoor nog meer praktisch bruikbare ruimte en licht.

Kortom; dit charmante huis op dito plek biedt verschillende mogelijkheden, waar we u graag meer over vertellen tijdens een bezichtiging ter plaatse.

Bijzonderheden:

– gelegen op ca. 48 m² eigen grond;
– woonoppervlakte conform NEN 2580 meetrapport thans ca. 90 m²;
– gelegen binnen Rijksbeschermd stadsgezicht Centrum;
– elektra 4 groepen;
– buitenschilderwerk uitgevoerd in 2020;
– fraaie gevel;
– vanwege het originele bouwjaar, zullen in de koopovereenkomst de zogenaamde ouderdoms- en materialenclausule worden opgenomen, alsmede de niet-bewoningsclausule;
– wat een plek!

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

___________________________________________________________________

Nieuwe Schoolstraat 111 in The Hague

In the old city centre, on one of the most beautiful and widest streets of this charming part of the city, lies this compact three-storey town house with a beautiful facade and a liveable floorspace of approx. 90 m² (excluding attic). At the rear, there is a view over the beautiful courtyard of Kuypers, which was founded in 1773 and is accessible from the Denneweg.

This charming location has everything you are looking for when you think of living in the centre; lovely restaurants, terraces and a variety of nice boutiques within a stone’s throw of Denneweg and Frederikstraat. Theatre Pepijn, the Lange Voorhout, all within easy reach. The Nieuwe Schoolstraat is a quiet street, yet very well and quickly accessible to the A-12 and roads leading to the A-44. This lovely compact townhouse has been rented out for a long time and needs to be completely renovated internally, whereby various layout changes are also possible.

Layout ground floor:
Front door to hallway with access to the various rooms. Currently at the front a bedroom with in between situated bathroom and a kitchen at the rear which gives access to a small outside patio.

1st floor:
Landing to large L-shaped room, currently used as the living room.

2nd floor:
Landing with access to a large bedroom at the front and an additional bedroom at the rear of the property. From the landing also access to the loft which is equipped with a Velux skylight.

For inspiration, both neighbouring houses have created a terrace from the living room on the first floor, creating a nice outdoor space with a view over the Kuypers’ courtyard. You can see all this on the photos and during a viewing. We can also imagine that the second floor at the rear can be provided with a dormer, which would create even more practical space and light.

In short, this charming house on ditto place offers several possibilities, which we like to tell you more about during a visit on the spot.

Special features:

– located on approximately 48 m² of privatly owned land;
– NEN 2580 measurement report available;
– approx. 90 m² livable floorspace in total;
– located within State Protected Cityscape Centre;
– Electricity 4 groups;
– Outside paintwork done in 2020;
– beautiful facade;
– Because of the original year of construction, the purchase agreement will include the so-called age and materials clause, as well as the non-occupancy clause;
– what a spot!

This information has been compiled with the necessary care. However, Reichman & Rommelaar B.V. does not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Kaart