Reichman & Rommelaar

Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar

Twee namen, één bedrijf, één filosofie

Gentsestraat 112

Gentsestraat 112 te Den Haag (see English text below)

Fraai in het gewilde Belgisch park gelegen ruime hoekwoning met eigen oprit met vrijstaande garage op een uitzonderlijk groot perceel van 437 m²! De open en vrij gelegen tuin heeft een zuidwest ligging en is daardoor de hele dag heerlijk zonnig, maar door de grootte is er ook altijd een schaduwplekje te vinden op een van de verschillende terrassen. Geniet van de zonsondergang op het royale terras op de 1e verdieping. De ruime garage biedt plek aan een flinke auto en dient daarnaast ook als berging.

Het Belgisch park behoeft eigenlijk geen introductie, in het kort; een ruim opgezette, speels ingedeelde woonwijk met fraaie huizen, gelegen tussen stad en strand. Het strand, de duinen, De nieuwe Scheveningse bosjes, Klein Zwitserland zijn op loofafstand, net als een divers winkelaanbod in de Stevinstraat. Verder verschillende scholen, sportaccommodaties zoals voetbal, hockeyen en tennisbanen. De wijk is via diverse openbaarvervoerverbindingen en auto goed bereikbaar. En natuurlijk niet te vergeten het uitgaansleven van Scheveningen met een willekeur aan restaurantjes, de langste en mooiste boulevard van Nederland, de Pier, het Casino, een bioscoop en natuurlijk de verschillende strandtenten.

Indeling:

BG:
Toegang via voortuin naar voordeur waar achter een aaneengesloten hal. De begane grond is aan de achterzijde én zijkant uitgebouwd, waardoor een heerlijke woonruimte is ontstaan. De woonkamer met openhaard, eetkamer en keuken lopen op een natuurlijke manier in elkaar over. De enorme uitgebouwde achterkamer met rondom zicht en schuifpui tot de tuin, maakt het tot een ruimte om samen te wonen, eten en werken! De heerlijk grote tuin omarmt het huis als het ware, waardoor altijd groen uitzicht, rust en privacy. In de hal verder nog een toilet en toegang tot de kelder, die ruim 26 m² groot is, een goede stahoogte heeft van ca. 2.06 m en droog is door de ligging in het voormalige duingebied. Een goede plek voor opslag en voor de wijn natuurlijk!

1e etage:
Overloop die toegang biedt tot 3 slaapkamers. De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde, is mooi van formaat en beschikt over een eigen balkon en aaneengesloten badkamer. De tweede slaapkamer is aan de achterzijde gelegen, is eveneens goed van formaat en biedt toegang tot een meer dan riant dakterras gelegen op het ZW van ruim 30 m² en heeft zelfs een trap die u naar de tuin brengt. Beide slaapkamers zijn voorzien van diverse inbouw kasten. Slaapkamer drie is ook aan de achterzijde gelegen en het tweede toilet vindt u op de overloop.

2e etage:
Overloop met toegang tot de tweede badkamer aan de voorzijde en verder nog twee slaapkamers, beide vergelijkbaar van grootte. Op deze etage kunt u op een eenvoudige manier meer ruimte creëren door voor- en achter dakkapellen te plaatsen. Er is verder veel bergruimte aanwezig achter de knieschotten.

Het huis is al sinds lange tijd in bezit van verkoper en heeft daarom een update nodig om weer helemaal te voldoen aan de huidige woonwensen. Een heerlijk familiehuis op een prachtige plek met een geweldig potentieel!

Bijzonderheden:

– gelegen op eeuwigdurende erfpachtgrond waarbij voor beide percelen de canon- en beheerskosten eeuwigdurend zijn afgekocht. Van het hoofdperceel is ook het bloot eigendom afgekocht.
– bruto vloeroppervlak ca. 263 m². Waarvan woonoppervlak ca. 165 m² en overige inpandige ruimte (kelder) ca. 27 m²;
– riant perceel van 437 m²;
– heerlijk grote tuin op zuidwest;
– royaal terras op 1e verdieping van ruim 30 m2 op zuidwest;
– vrijstaande garage en grote kelder;
– Tuin irrigatiesysteem, onderhouden door hovenier;
– Nefit HR Combi-ketel uit 2008 met onderhoudscontract;
– dak garage vernieuwd in 2018/2019;
– daken dakkapellen vervangen ca. 10 jaar geleden, kozijnen in 2018;
– elektrische installatie bestaat uit 8 groepen met 2 x ALS;
– gelegen binnen beschermd stadsgezicht “Belgisch Park”.
– Diverse scholen en ruim aanbod aan winkels op loopafstand;
– Vaste notaris, kantoor Van Buttingha Wichers;
– door het oorspronkelijke bouwjaar en het feit dat de woning thans niet wordt bewoond, zullen in de koopovereenkomst de zogenaamde ouderdoms-, materialen-, en niet zelf bewoningsclausule worden opgenomen;
– Energielabel “E”.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar B.V. wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

_____________________________________________________________

Gentsestraat 112 in The Hague

Beautifully situated in the popular Belgian park spacious corner house with private driveway with detached garage on an exceptionally large plot of 437 m²! The open and secluded garden has a southwest position and is therefore sunny all day, due to the size there’s always a shady spot to find one of the terraces. Enjoy the sunset on the spacious terrace on the 1st floor. The roomy garage has room for a large car and also serves as a storage room.

The Belgian Park probably doesn’t need any further introduction, in short, a spacious, playfully landscaped residential area with beautiful houses, situated between town and beach. The beach, the dunes, The “Scheveningse bosjes” and “Klein Zwitserland” are within easy reach, as are a variety of stores in the Stevinstraat. Furthermore, several schools, sports facilities such as soccer, field hockey and tennis courts. The area is easily accessible by public transport and car. And of course let’s not forget the nightlife of Scheveningen with its various restaurants, the longest and most beautiful boulevard in the Netherlands, the Pier, the Casino, a cinema and of course the various beach clubs.

Layout:

Groudn floor:
Access through front garden to front door towards a continuous hallway. The first floor has been extended at the rear and side, creating a lovely living space. The living room with fireplace, dining room and kitchen flow into eachother in a natural way. The huge extended back room with all around view and sliding doors to the garden, makes it a space to live, eat and work together! The wonderfully large garden embraces the house as it were, so always green views, peace and privacy. In the hall there is also a toilet and access to the basement, which is over 26 m², has a good height of about 2.06 m and is dry due to its location in the former dune area. A good place for storage and wine of course!

1st floor:
Landing that provides access to 3 bedrooms. The master bedroom is located at the front, is nice in size and has a private balcony and attached bathroom. The second bedroom is located at the rear, is also good of size and provides access to a more than spacious roof terrace facing the SW of over 30 m² and even has a staircase that leads into the garden. Both bedrooms are equipped with several built in wardrobes. Bedroom three is also located at the rear and the second toilet can be found on the landing.

2nd floor:
Landing with access to the second bathroom at the front and furthermore two bedrooms, both similar in size. On this floor you can easily create more space by placing front and rear dormers. There is also plenty of storage space in the lower parts of the roof.

The house has long been owned by the seller and therefore needs an update to fully meet the current living requirements. A wonderful family home in a beautiful place with great potential!

Specifics:

– Located on perpetual leasehold land where for both plots the canon and management fees are bought off in perpetuity. For the main plot the bare ownership has also been purchased.
– Gross floor area approx. 263 m². Of which liveable floorspace of approx. 165 m² and other indoor area (basement) approx. 27 m²;
– spacious plot of 437 m²;
– lovely large garden facing Southwest;
– generous terrace on 1st floor of over 30 m2 facing Southwest;
– detached garage and large basement;
– Garden irrigation system, maintained by gardener;
– Nefit HR Combi-boiler from 2008 with maintenance contract;
– garage roof renewed in 2018/2019;
– Roof of dormers replaced ca. 10 years ago, window frames in 2018;
– electrical installation consists of 8 groups with 2 x ALS;
– Located within protected cityscape “Belgian Park”.
– Several schools and a wide range of stores within walking distance;
– Fixed Notary, van Buttingha Wichers in The Hague;
– Due to the original year of construction and the fact that the house is not currently inhabited, the purchase agreement will include the so-called age, materials, and non self occupancy clause;
– Energy label “E”.

This information has been compiled with the necessary care. However, Reichman & Rommelaar B.V. accepts no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Kaart