Reichman & Rommelaar

Makelaarskantoor
Reichman & Rommelaar

Twee namen, één bedrijf, één filosofie

Columbusstraat 281

Columbusstraat 281 (*see English text below)

Ruim bemeten, klassiek tweelaags bovenhuis met een woonoppervlak van ca. 136 m², gelegen aan het laatste deel van de Columbusstraat, voor de kruising met de Edisonstraat. Het dubbelbovenhuis is lange tijd verhuurd geweest en dient compleet gerenoveerd te worden. De indeling is nog origineel, net als veel leuke details, zoals de suite separatie met glas-in-lood, de paneeldeuren, ornamenten plafonds en schouwen op zowel de woon- als de slaapetage. Kortom veel potentieel op een leuke plek, vlakbij de gezellige winkels en eetgelegenheden van de Fahrenheitstraat, precies tussen de stad en het strand in!

Indeling:

Entree op de begane grond met eigen trapopgang naar de eerste etage alwaar een heerlijk ruime woonkamer en-suite met een plafondhoogte van ca. 3.2 m. De keuken bevindt zich aan de achterzijde en is eveneens mooi van formaat. Aan de voorzijde het bekende voorzijkabinet en op de hal een toilet en een vaste kast.
Middels doorlopende trap -voorzien van de originele balustrade- toegang tot de overloop van de tweede verdieping. Aan de voorzijde een ruime en mooi vierkante slaapkamer, een tussengelegen zolder (goede ruimte voor de toekomstige badkamer) en aan de achterzijde nog een mooie slaapkamer met toegang tot het balkon van 2.95 x 2.24 m. De derde slaapkamer bevindt zich eveneens aan de achterzijde. Op de overloop verder nog een toilet, bergkast en een tweede voorzijkabinet.

Bijzonderheden:

– Onderdeel uitmakend van geactiveerde en professioneel beheerde VvE met 4 leden;
– VvE bijdrage ca. € 225,- per maand o.b.v. het meerjarenonderhoudsplan;
– 1/3de aandeel in de eerdergenoemde VvE;
– kadastrale aanduiding: ‘s-Gravenhage, sectie AM, complexaanduiding 7306, index A-2;
– gelegen op eigen grond;
– door het oorspronkelijke bouwjaar zullen in de koopovereenkomst de zogenaamde ouderdoms- en materialenclausule worden opgenomen;
– ca. 136 m² woonoppervlak;
– Meetrapport en plattegronden opgesteld door de firma Object & Co, conform de branchbrede norm;
– het betreft een voormalige huurwoning, verkoper heeft de woning zelf nooit bewoond; derhalve wordt de
niet-zelfbewoningsclausule in de koopovereenkomst opgenomen;
– Projectnotaris van toepassing.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Door Makelaarskantoor Reichman & Rommelaar wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

______________________________________________

Columbusstraat 281 (*see English text below)

Spacious, classic double upper house with a livable floorspace of approx. 136 m², located on the last part of the Columbusstraat, before the junction with the Edisonstraat. The double upper house has been rented for a long time and needs to be completely renovated. The layout is still original, as are many nice details, such as the ensuite separation with stained glass, the paneled doors, ornamental ceilings and mantlepieces on both the first and second floors. In short, lots of potential in a nice place, near the shops and lunchrooms of the Fahrenheitstraat, just in between the city and the beach!

Layout:

Entrance on the first floor with private staircase to the second floor holding a lovely spacious living room en-suite with a ceiling height of approx. 3.2 m. The kitchen is located at the rear and is also nice in size. At the front the well-known front cabinet and in the hall a toilet and a closet.
Through the staircase -with the original balustrade- access to the landing of the second floor. At the front a spacious and beautifully square bedroom, an in-between attic (good space for the future bathroom) and at the rear another beautiful bedroom with access to the balcony of 2.95 x 2.24 m. The third bedroom is also located at the rear. On the landing there is also a toilet, storage cupboard and a second front room.

Good to know:

– Part of activated and professionally managed VvE with 4 members;
– VvE contribution approx € 220, – per month based on the multi-year maintenance plan;
– 1/3rd share in the aforementioned owner’s association;
– Land Registry description: ‘s-Gravenhage, section AM, complex number 7306, index A-2;
– located on private land;
– Due to the original year of construction, the purchase agreement will include the so-called age and materials clause;
– Approximately 136 m² living space;
– Measurement report and floor plans prepared by the company Object & Co, according to the industry standard;
– It concerns a former rented house, the seller has never inhabited the house himself; therefore the non-self-occupation clause is applicable and included in the purchase agreement included;
– Project notary applies.

This information has been drawn up by us with care. However, Reichman & Rommelaar does not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions and surfaces are indicative.

Kaart